Dr Patrycja Chodnicka

mgr Patrycja Chodnicka

mgr Patrycja Chodnicka

Doktor, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sprawuje funkcję członka Komitetu Naukowego Konferencji ABSRC w Wenecji oraz na Olbii. Jest również Członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika ADVANCES IN BUSINESS RELATED SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL (ABSRJ) ISSN 1855-931X, które należy do pism „open access”.

Uzyskała szereg nagród i wyróżnień, m.in. Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Narodowego Banku Polskiego. Wielokrotnie otrzymywała stypendia naukowe za wyniki swojej pracy.

e-mail: pchodnicka@mail.wz.uw.edu.pl

Komentarze są wyłączone.