Dr Jakub Górka

Dr Jakub Górka

Dr Jakub Górka

Dr nauk ekonomicznych, fascynat pieniądza, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Odbywał staże i wykładał za granicą (w Belgii, Grecji, Finlandii, Niemczech).

 Rozpoznawalny na rynku jako specjalista w dziedzinie obrotu pieniężnego i instrumentów płatniczych. Brał udział w wielu konferencjach i seminariach z tej tematyki zarówno o charakterze naukowym, jak i branżowym (często w roli prelegenta lub uczestnika dyskusji). Przeprowadza badania, doradza, pisze analizy i opinie dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i podmiotów komercyjnych zaangażowanych w biznes płatniczy.

 Uzyskał szereg nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Premiera RP za rozprawę doktorską (2009/2010) i nagrodę główną XI Edycji Konkursu Kredyt Banku i TUiR WARTA na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości (2009). Od 2012 r. pełni funkcję niezależnego eksperta Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz eksperta w Grupie Ekspertów ds. Rynków Płatności (PSMEG) przy Komisji Europejskiej.

e-mail: jgorka@wz.uw.edu.pl; jgorka@jgorka.pl

strona internetowa: www.jgorka.pl

 

 

Komentarze są wyłączone.