Kim jesteśmy ?

Ładne logo Koło Naukowe Audytu i Bankowości tworzy grupa studentów, która dostrzegła zapotrzebowanie gospodarki na wykwalifikowaną kadrę menadżerską specjalizującą się w zakresie audytu i bankowości. Jako młodzi ludzie stojący u progu swojej kariery, myślący aktywnie o przyszłości, naszych możliwościach i perspektywach rozwoju nastawieni jesteśmy nie tylko na zgłębianie teorii ekonomii, ale kładziemy szczególny nacisk na praktyczne poznawanie interesujących nas obszarów działalności firm.

W 2011 roku postanowiliśmy sformalizować naszą działalność i zacząć w sposób konstruktywny poszerzać nasze zainteresowania i rozwijać zdolności. Nie ulega wątpliwości, że wiedza oraz możliwości, jakie daje studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim otwierają nam drzwi do realizacji projektów na najwyższym poziomie, przy użyciu zasobów i instrumentów wykorzystywanych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków biznesu.

Naszym celem jest udostępnienie studentom możliwości weryfikacji swojej wiedzy, zdobytej w toku studiów, poprzez konfrontacje tej wiedzy z realiami rynkowymi. Pragniemy promować ideę studenckiej przedsiębiorczości i otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń. Chcemy poszerzać naszą wiedzę z zakresu audytu i bankowości, realizować ciekawe projekty przy współpracy z różnego typu firmami oraz przygotowywać naszych członków do bycia doskonałym zapleczem kadrowym dla instytucji finansowych, banków oraz firm audytorskich. Mamy nadzieję, że inicjowane przez nas szkolenia ułatwią pracodawcom nawiązanie relacji z potencjalnym pracownikiem, rozumiejącym potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji. Wierzymy, że nasze działania stanowią praktyczne uzupełnienie oferty Uniwersytetu Warszawskiego i są odpowiedzią na oczekiwania studentów.

Komentarze są wyłączone.