Instrumenty finansowe w sprawozdaniach banków

W dniu 5 kwietnia 2013r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wykład poświęcony instrumentom finansowym w sprawozdaniach banków. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości we współpracy z Kołem Naukowym Rachunkowości i Rewizji Finansowej „Rewident”. Wykład ten poprowadziła dr Katarzyna Trzpioła, która jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktykiem, szkoleniowcem i dydaktykiem z wieloletnim doświadczeniem. W swoim dorobku naukowym ma na koncie wiele publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, jak również MSSF i rachunkowości zarządczej.

Pani Doktor swą uwagę skupiła przede wszystkim na sposobie prezentacji sprawozdań finansowych, które sporządzają banki, a także ich wycenie. Problematyką wykładu było omówienie aspektów związanych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej , a w szczególności standardy tj. MSR 32, MSR 9, MSSF 7 i MSSF 9.

Prezentacja z spotkania, znajduje się w dziale Artykuły

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w Galerii

/MJ/

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.