II spotkanie z cyklu „Wycieczka po MSR-ach”

Zapraszamy wszystkich na drugie spotkanie z serii „Wycieczka po MSR-ach” realizowanego wspólnie przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości „BANK” z WZ UW oraz Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu „Kreatywność” z WNE SGGW.

II spotkanie to MSSF 1 – zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy. Spotkanie poprowadzi Pani dr Anna Bernaziuk, Biegły rewident, posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych.

Wydarzenie na facebooku

Cykl „Wycieczka po MSR-ach” ma na celu przybliżenie różnic pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a polską Ustawą o Rachunkowości.
Spotkania będą realizowane z ekspertami, wyjaśniającymi podstawowe różnice między Standardami a wymogami polskiej ustawy.

Zgłoszenia proszę wysyłać na:
wycieczkapomsr@gmail.com

W tytule wpisując: „Spotkanie II”, a w treści maila proszę podać: imię, nazwisko, rok studiów, wydział i uczelnię

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.