„Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? – Kierunki rozwoju płatności mobilnych”

Spotkanie pod takim właśnie tytułem odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dnia 23 maja bieżącego roku.Na spotkanie zaproszono dwóch znakomitych ekspertów: pana Janusza Diemko, Prezesa Zarządu First Data Polska S.A. oraz pana Roberta Łaniewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. W pierwszej części spotkania wygłosili oni swoje prezentacje, druga część przybrała formę dyskusji, której moderatorem i jednocześnie osobą prowadzącą całe spotkanie był dr Jakub Górka, wykładowca na Wydziale Zarządzania, opiekun naszego koła.
Pierwszą prezentacją z jaką mieliśmy okazję się zapoznać przygotowana została przez Prezesa Janusza Diemko. Główną tematyką tego wystąpienia były trendy występujące w rozwoju instrumentów płatniczych. Dzięki prezentacji mieliśmy okazję przekonać się, w jakim kierunku podąża rozwój instrumentów płatniczych oraz jakie technologie mogą zostać użyte w ciągu najbliższych kilku lat. Było to niezwykle ciekawe i inspirujące wystąpienie, które uświadomiło nam ogrom możliwości rozwoju instrumentów płatniczych.
Prezes Robert Łaniewski wygłosił prezentację pod tytułem „Obrót bezgotówkowy w Polsce – diagnoza stanu obecnego” (Prezentacja). Podczas jego wystąpienia poznaliśmy trendy dotyczące rozwoju kart płatniczych w Polsce oraz barier występujących w naszym kraju, które hamują rozwój płatności bezgotówkowych. Prezes Łaniewski jednocześnie zaznaczył, iż w Polsce ludzie są otwarci na nowości, co może przyczynić się do szybszego rozwoju tego rynku w Polsce. Wystąpienie to było niezwykle pouczające i dostarczyło wiedzy przydatnej do rozeznania w krajowym obrocie bezgotówkowym.
W trakcie drugiej części spotkania mieliśmy możliwość zadawania pytań naszym gościom. Wiele osób skorzystało z tej okazji, otrzymując wyczerpujące odpowiedzi. Pan dr Jakub Górka przybliżał nam procesy działania niektórych mechanizmów, które występują na rynku płatności. Po chwili wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja, w czasie której każdy mógł wymienić się swoimi spostrzeżeniami co do rozwoju instrumentów płatniczych.
O krótki komentarz odnośnie spotkania zapytaliśmy również naszego opiekuna, dr Jakuba Górkę:
„Obaj prelegenci ukazali potencjał tkwiący w płatnościach mobilnych i innowacjach płatniczych. Janusz Diemko – Prezes PolCardu (First Data Polska) – zaprezentował, ciekawe rozwiązania wdrażane na świecie w obszarze rozliczeń, dowodząc jednocześnie, że następuje konwergencja świata wirtualnego i realnego. Dzisiejszy lider może być przegranym jutro. Firmy muszą nadążać za coraz szybciej zmieniającymi się trendami.
Natomiast Robert Łaniewski – Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – wskazał na bariery rozwoju systemów płatności i obrotu bezgotówkowego w Polsce, jednocześnie podkreślając konieczność współpracy podmiotów reprezentujących różne strony rynku w celu tworzenia nowej platformy płatności elektronicznych. Obecny czas i uwarunkowania rynkowe w Polsce sprzyjają przełomowym zmianom.
Cieszę się, że studenci naszego koła i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się, zadać pytania zaproszonym ekspertom i wyrazić opinię na temat rozwoju form płatności. Być może część z nich w przyszłości będzie kształtować ten rynek nie tylko w roli użytkowników ale także pracowników firm dostarczających usługi płatnicze.”
Podsumowując – niezwykli goście, posiadający ogromną wiedzę i potrafiący przedstawić ją studentom w przystępny sposób – oto przepis na dobre spotkanie. Na zakończenie chciałbym wyrazić nadzieję, że nie minie dużo czasu nim będę miał okazję skorzystać z przedstawionych rozwiązań, dotyczących innowacji w zakresie rozwoju instrumentów płatniczych.

/KI/

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.